Mgr. Lenka Syrová - www.komen1.estranky.cz

PŘÍBUZNÁ SLOVA - PO L

3. ročník

Urči slova příbuzná.
neslýchaný
pelyňkový
lysina
plýtvání
uplynulý
lyžování
zalykat se
mlýnský
blýskavý
slyšení
lýtkový
plyšák
lýkožrout
lyžařský
oplývat
Lysá hora
blyštět se
plyn
neplýtvej
neslyšící